Aksaray Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Misyon & Vizyon

Misyon

Toplumun hızlı gelişim değişim sürecinde iletişim araçları ile halka hizmet ve yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol alabilen,

Evrensel nitelikte ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi üretebilen ve bunu toplumun öncelikli gereksinimleri doğrultusunda

kullanarak kişilerin sağlığını koruyacak ve hastalıklarını yileştirecek hekimler yetiştirmek, Mezuniyet sonrası uzmanlaşmada en kaliteli eğitim

ve araştırma olanaklarını geliştirmek, Ülkenin gereksinimlerine göre sağlık politikasının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Özgün düşünce ve çalışmaları ile kendi sahasında önder bireyler yetiştiren ve bu kişileri bünyesinde barındıran, Eğitiminin kalitesi,

araştırmalarının en üstün nitelikte olduğu, Çağdaş bilimsel klinik ve laboratuvar hizmetlerinin yapıldığı, Ulusal ve uluslararası arenada

önemli bir yeri olan ve öğrenci öğretim üyesi ve diğer sağlık personeli ve araştırmacıların öncelikle çalışmak istedikleri, katılım,

şeffaflık ve ölçülebilirlik odaklı kurumsallaşmanın geliştirildiği bir kurum olmaktır.