Aksaray Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Misyon & Vizyon

    Misyonumuz,

   Toplumun hızlı gelişim değişim sürecinde iletişim araçları ile halka hizmet veren ve yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol alabilen,   Evrensel nitelikte ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi üretebilen, bunu toplumun öncelikli gereksinimleri doğrultusunda kullanarak kişilerin sağlığını koruyacak ve hastalıklarını iyileştirecek hekimler yetiştirmek. Mezuniyet sonrası uzmanlaşmada en kaliteli eğitim ve araştırma olanaklarını geliştirmek, Ülkemizin gereksinimlerine göre sağlık politikasının oluşmasına katkıda bulunmaktır.

 

    Vizyonumuz,

     Özgün düşünce, çalışmaları ile kendi sahasında önder bireyler yetiştiren ve bu kişileri bünyesinde barındıran, eğitiminin kalitesi ve araştırmalarının en üstün nitelikte olduğu, çağdaş bilimsel klinik ve laboratuvar hizmetlerinin yapıldığı, ulusal ve uluslararası arenada önemli bir yeri olan, öğrenci ve öğretim üyesi ile diğer sağlık personelinin  öncelikle çalışmak istedikleri; katılım, şeffaflık ve ölçüle bilirlik odaklı kurumsallaşmanın geliştirildiği bir kurum olmaktır.

 

   Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak amacımız; insanlığa hizmet etmeyi amaç edinmiş, karşılaştığı sorunları çözme yeteneği ile donanmış, hastalarına karşı saygılı anlayışlı sorumlu davranan, kaliteli, bilgili, elde ettikleri bilgi ve becerileri devamlı geliştiren, bunları insanlara en etkili bir biçimde uygulayan, dürüst, tıbbi etik ve tüm etik değerlere bağlı olan, bilimsel bilgi ve teknolojileri bilen, yararlanabilen, uygulayabilen hekimler yetiştirmektir.   

  Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak    “Önceliğimiz Öğrencilerimizdir”