Aksaray Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Ek Ders

Sayın Öğretim Üyelerimiz ve Fakültemizde ders vermek üzere görevlendirilen Öğretim Elemanlarımız; ek ders ödemelerine esas olmak üzere aşağıda paylaşılan “Ek Ders Puantajlarının” doldurularak ıslak imzalı şekilde her ayın 10'una kadar Dekanlığımız muhasebe birimine teslim edilmesi gerekmektedir.