Aksaray Üniversitesi
Tıp Fakültesi
2020 Yılı Akademik Personel Performans Değerlendirme Başvurusu

Başvuruda bulunmak isteyen Akademik Personelin yazımız ekindeki yönerge çerçevesinde ekte gönderilen formu doldurarak kadrosunun bulunduğu Akademik Birime başvurması gerekmektedir.

 

https://personel.aksaray.edu.tr/2020-yili-akademik-personel-performans-degerlendirme-basvurusu